80-307 Gdańsk

ul. Abrahama 1a

Napisz do nas

biuro@3wings.biz

Zadzwoń do nas

+48 728-856-549

20 marca 2024

Gwarancje Pochodzenia Energii Elektrycznej

W dzisiejszym świecie, w którym troska o środowisko staje się priorytetem, producenci energii elektrycznej mają wyjątkową szansę wpłynięcia na kształtowanie zrównoważonej przyszłości. Jednym z kluczowych narzędzi, które umożliwia wytwórcom udowodnienie ekologicznego pochodzenia ich energii, są Gwarancje Pochodzenia Energii Elektrycznej (GPEE).

 

Czym są Gwarancje Pochodzenia?

 

Gwarancja pochodzenia jest jedynym dokumentem poświadczającym odbiorcy końcowemu, że określona w tym dokumencie ilość energii elektrycznej wprowadzonej do sieci została wytworzona z odnawialnych źródeł energii (elektrownie wiatrowe, słoneczne, wodne, biogazownie itp.).

 

Służą one jako narzędzie umożliwiające ścisłe monitorowanie pochodzenia i charakteru ekologicznego produkcji energii. To narzędzie umożliwia konsumentom i przedsiębiorstwom świadome wybory energetyczne z myślą o ochronie środowiska. To ważne dla konsumentów, którzy chcą wspierać producentów energii zrównoważonej.

 

Co dają Wytwórcom Gwarancje Pochodzenia Energii Elektrycznej

 

Posiadanie Gwarancji Pochodzenia pozwala wytwórcom energii wyróżnić się na konkurencyjnym rynku energetycznym. Potwierdzenie ekologicznego charakteru ich produkcji, zyskuje coraz większą wartość w oczach klientów.

 

Gwarancje Pochodzenia Energii Elektrycznej są narzędziem wspierającym zrównoważony rozwój, umożliwiający przedsiębiorcom aktywnie uczestnictwo w procesach, które mają realny wpływ na ochronę środowiska.

 

W wielu krajach posiadanie Gwarancji Pochodzenia staje się coraz częściej wymogiem prawnym. Inwestycja w takie poświadczenia to nie tylko troska o planetę, ale również spełnienie norm i regulacji sektora energetycznego.

 

Różnice Między Gwarancjami Pochodzenia a Świadectwami Pochodzenia

 

Mimo podobieństwa w nazwie, warto zaznaczyć różnicę między Gwarancjami Pochodzenia Energii elektrycznej a Świadectwami Pochodzenia.

 

Gwarancje Pochodzenia Energii Elektrycznej to dokumenty potwierdzające pochodzenie energii z odnawialnych źródeł, podczas gdy świadectwa pochodzenia odnoszą się głównie do energii elektrycznej, niekoniecznie z odnawialnych źródeł.

 

Gwarancje pochodzenia w odróżnieniu od Świadectw Pochodzenia nie są instrumentem finansowym.

 

Kolejną różnicą jest czas na jakie są wydawane. Świadectwa pochodzenia wydawane są na czas nieokreślony natomiast Gwarancje pochodzenia wygasają po roku od zakończenia ich produkcji.

 

Gwarancje pochodzenia nie są produktem giełdowym i trzeba się natrudzić, aby znaleźć samemu ofertę ich sprzedaży lub zakupu. Świadectwa Pochodzenia są produktem giełdowym i można je zakupić bezpośrednio na Towarowej Giełdzie Energii lub samemu poszukać oferty na rynku.

 

Jak Uzyskać Gwarancje Pochodzenia?

 

Uzyskanie Gwarancji Pochodzenia wymaga przejścia przez proces, który posiada kilka etapów.

 

Po pierwsze, aby uzyskać Gwarancje Pochodzenia, konieczne jest posiadanie instalacji do produkcji energii z odnawialnych źródeł, takich jak elektrownie wiatrowe, słoneczne, wodne, czy biogazowe. Taka instalacja musi spełniać określone standardy ekologiczne.

 

Drugi krok to przygotowanie kompletnej dokumentacji dotyczącej Twojej instalacji, jej parametrów technicznych, wydajności, a także wszelkich niezbędnych danych dotyczących produkcji energii.

 

Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku o wydanie Gwarancji Pochodzenia do Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

 

Następnie Urząd Regulacji Energetyki przeprowadza dokładne badania, aby zweryfikować, czy produkcja energii spełnia kryteria ekologiczne. W przypadku spełnienia wymogów, przyznawane są Gwarancje Pochodzenia Energii Elektrycznej.

 

Po pozytywnej ocenie, otrzymasz oficjalne Gwarancje Pochodzenia Energii Elektrycznej, potwierdzające, że energia wyprodukowana przez Twoją instalację pochodzi z odnawialnych źródeł.

 

Wniosek o Gwarancje Pochodzenia do URE

 

W Polsce, wniosek o Gwarancje Pochodzenia Energii Elektrycznej składa się do Urzędu Regulacji Energetyki. Wniosek powinien zawierać informacje na temat instalacji, planowanego okresu, na jaki mają być wydane gwarancje, oraz inne istotne dane związane z produkcją energii.

 

Wniosek mogą złożyć właściciele następujących instalacji wytwórczych:

BGM - wytwarzające z biogazu mieszanego

BGO - wytwarzające z biogazu z oczyszczalni ścieków

BGR - wytwarzające z biogazu rolniczego

BGS - wytwarzające z biogazu składowiskowego

BMM - wytwarzające z biomasy mieszanej

BME - wytwarzające z biomasy z roślin energetycznych

BMG - wytwarzające z biomasy pochodzenia leśnego albo rolnego

BMP - wytwarzające z biomasy z odpadów przemysłowych drewnopochodnych i celulozowo-papiern.

ITPO - termicznego przekształcania odpadów

PVA - wytwarzające z promieniowania słonecznego

WIL - elektrownia wiatrowa na lądzie

WOA - elektrownia wodna przepływowa do 0,3 MW

WOB - elektrownia wodna przepływowa do 1 MW

WOC - elektrownia wodna przepływowa do 5 MW

WOD - elektrownia wodna przepływowa do 10 MW

WOE - elektrownia wodna przepływowa powyżej 10 MW

WSB - wykorzystująca technologię współspalania biomasy lub biopłynów z innymi paliwami (paliwa kopalne i biomasa/biopłyny)

WSG - wykorzystująca technologię współspalania biogazu lub biogazu rolniczego z innymi paliwami (paliwa kopalne i biogaz)

 

Jak Sprzedać Gwarancje Pochodzenia?

 

Po uzyskaniu Gwarancji Pochodzenia Energii Elektrycznej, wytwórca może przystąpić do ich sprzedaży na rynku wtórnym. Sam proces realizacji sprzedaży odbywa się na Towarowej Giełdzie Energii dlatego, aby móc sprzedać lub kupić gwarancje należy złożyć wniosek o członkostwo w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia na TGE.

 

Wartość Gwarancji Pochodzenia zależy m.in. od rodzaju gwarancji oraz zapotrzebowania na gwarancje. Popyt wzrasta, gdyż klienci są coraz bardziej świadomi ekologicznego aspektu energii.

 

W czym możemy Ci pomóc?

 

3 Wings S.A. oferuje kompleksowe doradztwo oraz wsparcie w zakresie obrotu Gwarancjami pochodzenia energii elektrycznej. Wesprzemy Cię m.in. w zakresie uzyskiwania i sprzedaży Gwarancji Pochodzenia.

 

Jako koncesjonowana spółka zajmująca się obrotem energią elektryczną, oferujemy nie tylko zakup Gwarancji pochodzenia, ale również atrakcyjne warunki handlowe związane z zakupem i sprzedażą energii.

 

Potrzebujesz bilansowania handlowego, prognozy, projektu lub remontu Twojej instalacji? U nas otrzymasz całościową pomoc w zakresie zarządzania Twoją instalacją wytwórczą

 

Dołącz do nas, aby razem kształtować przyszłość, w której zrównoważone źródła energii stanowią fundament nowoczesnego społeczeństwa.

 

Aby uzyskać więcej informacji lub skonsultować szczegóły współpracy, odwiedź naszą stronę internetową www.3wings.biz lub skontaktuj się z nami pod adresem biuro@3wings.biz


Odkryj moc zielonej energii z 3 Wings S.A.!

Najnowsze posty

16 maja 2024
Outsourcing usług to strategiczne podejście coraz częściej wykorzystywane przez firmy w branży energetycznej. Pozwala ono na delegowanie określonych zadań i procesów do specjalistycznych partnerów zewnętrznych, co może przynieść szereg korzyści,
20 marca 2024
W dzisiejszym świecie, w którym troska o środowisko staje się priorytetem, producenci energii elektrycznej mają wyjątkową szansę wpłynięcia na kształtowanie zrównoważonej przyszłości. Jednym z kluczowych narzędzi, które umożliwia wytwórcom udowodnienie

Twój partner w branży energetycznej!

Zadzwoń do nas

(+48) 728 856 549

Napisz do nas

biuro@3wings.biz

3 Wings S.A. 2008-2024

Oferta

 

Obrót energią elektryczną

 

Obrót prawami majątkowymi

 

Obrót gwarancjami pochodzenia

 

Projekty energetyczne

 

Zarządzanie OZE

 

Obsługa spółki obrotu

Na skróty

 

Strona domowa

 

O firmie

 

Oferta

 

Zespół

 

Blog

 

Kontakt

 

Polityka prywatności