80-307 Gdańsk

ul. Abrahama 1a

Napisz do nas

biuro@3wings.biz

Zadzwoń do nas

+48 728-856-549

23 maja 2024

Agrofotowoltaika - nowa era zrównoważonego rolnictwa

Co to jest Agrofotowoltaika?

 

Agrofotowoltaika, znana też jako agri-PV, to innowacyjna technologia, która łączy produkcję energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych i uprawę roślin na tym samym obszarze. Panele umieszczane są na specjalnych konstrukcjach nad uprawami, co pozwala na jednoczesne wykorzystanie ziemi do produkcji żywności i energii elektrycznej. System ten zapewnia zarówno ochronę roślin przed nadmiernym nasłonecznieniem, jak i efektywne wykorzystanie gruntów rolnych.

 

Korzyści z zastosowania Agrofotowoltaiki

 

Agrofotowoltaika przynosi wiele korzyści. Jedną z głównych zalet jest możliwość jednoczesnego wykorzystania tej samej powierzchni ziemi do produkcji żywności i energii elektrycznej. Tradycyjnie, ziemia przeznaczona pod panele fotowoltaiczne nie mogła być używana do upraw, co ograniczało jej funkcjonalność. Dzięki agrofotowoltaice rolnicy mogą zwiększyć efektywność wykorzystania dostępnych zasobów ziemi, maksymalizując produkcję zarówno rolną, jak i energetyczną na tej samej powierzchni.

 

Instalacja paneli fotowoltaicznych na gruntach rolnych może również znacząco zwiększyć dochody rolników. Oprócz tradycyjnych dochodów z upraw, rolnicy mogą czerpać zyski ze sprzedaży energii elektrycznej i gwarancji pochodzenia sprzedając je do sieci. Istnieje tez możliwość wykorzystywania wyprodukowanej energii na potrzeby własne, redukując tym samym koszty operacyjne gospodarstwa. Dodatkowy dochód z energii słonecznej może również zabezpieczyć rolników przed zmiennością rynków rolnych i warunków pogodowych.

 

Panele fotowoltaiczne zamontowane nad uprawami działają też jako bariera ochronna przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi, takimi jak silne deszcze, grad czy intensywne promieniowanie słoneczne. Cieniowanie oferowane przez panele może chronić rośliny przed stresem cieplnym, co może prowadzić do lepszej jakości plonów i mniejszej utraty roślin. Dodatkowo, ochrona przed wiatrem może zapobiegać uszkodzeniom mechanicznym roślin.

      

Najlepsze uprawy dla Systemu agri-PV

 

Wpływ agrofotowoltaiki na plony zależy od wielu czynników, w tym rodzaju upraw, lokalizacji oraz konfiguracji paneli. Rośliny cieniolubne, takie jak szpinak, sałata, czy kapusta, mogą dobrze prosperować w warunkach częściowego zacienienia. Jednak rośliny wymagające pełnego słońca mogą mieć obniżone plony, jeśli zacienienie jest zbyt intensywne. Kluczowe jest więc odpowiednie dostosowanie systemu do specyficznych potrzeb upraw.

 

Koszty instalacji agrofotowoltaicznych

 

Koszty instalacji agrofotowoltaicznych obejmują zakup paneli fotowoltaicznych, konstrukcji montażowych, instalację oraz niekiedy koszty związane z dostosowaniem terenu. 

 

W Polsce, koszt instalacji może wynosić od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych, a precyzyjne określenie kosztów wymaga indywidualnej oceny projektu. Pomimo wysokich kosztów początkowych, inwestycja ta może przynieść oszczędności w długoterminowych kosztach energii i przynieść dodatkowe korzyści ekologiczne.

 

Wyzwania związane z wdrażaniem agrofotowoltaiki

 

Jak każda inwestycja również budowa instalacji agri-PV wiąże się  pewnymi wyzwaniami, takimi jak:

 

  • Optymalizacja rozmieszczenia paneli: Aby zapewnić zarówno efektywną produkcję energii, jak i odpowiednie warunki dla upraw, konieczne jest staranne planowanie rozmieszczenia paneli fotowoltaicznych. Panele muszą być rozmieszczone w taki sposób, aby minimalizować zacienienie roślin w kluczowych momentach ich wzrostu.
  • Rodzaj upraw: Nie wszystkie rośliny są równie dobrze przystosowane do współistnienia z panelami fotowoltaicznymi. Konieczne jest dobranie takich gatunków, które mogą dobrze rosnąć w warunkach częściowego zacienienia i zmienionego mikroklimatu.
  • Dostosowanie technologii rolniczych: Wdrożenie agrofotowoltaiki może wymagać modyfikacji istniejących technik rolniczych. Na przykład, mechanizacja rolnictwa musi być kompatybilna z infrastrukturą PV, co może oznaczać konieczność modyfikacji sprzętu rolniczego lub wprowadzenia nowych technologii upraw.
  • Zarządzanie mikroklimatem pod panelami: Panele fotowoltaiczne zmieniają warunki mikroklimatyczne, co może wpływać na temperaturę i wilgotność pod nimi. Może to być zarówno korzystne (np. zmniejszenie parowania wody z gleby), jak i negatywne (np. zwiększenie ryzyka chorób grzybowych w wyniku wyższej wilgotności).
  • Regulacje prawne: W Polsce nie istnieją obecnie specyficzne regulacje prawne dotyczące agrofotowoltaiki. Wdrożenie tego systemu musi zatem uwzględniać ogólne przepisy dotyczące odnawialnych źródeł energii, użytkowania ziemi rolniczej oraz ochrony środowiska. W związku z tym, każdy projekt agrofotowoltaiczny wymaga indywidualnej analizy i dostosowania do obowiązujących regulacji w tych obszarach.

 

Najlepsze praktyki instalacyjne dla agrofotowoltaiki

 

Stosowanie półprzezroczystych paneli PV, regulacja wysokości i kąta nachylenia paneli oraz optymalizacja ich rozmieszczenia to kluczowe praktyki instalacyjne, które pomagają w maksymalizowaniu korzyści z agrofotowoltaiki. Przyczyniają się one do poprawy wydajności zarówno w produkcji energii, jak i rolnictwie, tworząc bardziej zrównoważone i efektywne systemy.

 

Perspektywy rozwoju dla agrofotowoltaiki i jej wpływ na transformację sektora rolnictwa.

 

Perspektywy agrofotowoltaiki na przyszłość są bardzo obiecujące. Wzrost efektywności technologii, spadek kosztów instalacji oraz rosnące wsparcie ze strony rządów i organizacji mogą przyspieszyć adaptację tej innowacyjnej formy produkcji energii w sektorze rolnictwa. W przyszłości agri-PV może stać się kluczowym elementem transformacji sektora rolniczego w kierunku bardziej zrównoważonej i efektywnej produkcji.

Ponad to rosnąca świadomość społeczna na temat konieczności ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz co raz większe zainteresowanie zrównoważonymi rozwiązaniami energetycznymi sprawiają, że rządy coraz częściej wspierają inwestycje w odnawialne źródła energii. Programy dotacyjne, ulgi podatkowe i inne formy wsparcia stwarzają korzystne warunki dla rozwoju tej technologii.

 

Potrzebujesz więcej informacji na temat budowy instalacji fotowoltaicznych skontaktuj się z nami!

Najnowsze posty

04 czerwca 2024
Wzrost cen energii elektrycznej spowodował większe zainteresowanie zmianą sprzedawcy. Kto może zmienić sprzedawcę? Jak wygląda procedura zmiany sprzedawcy? Czy sprzedawca i dostawca energii to ten sam podmiot? Co z prosumentami?
23 maja 2024
Co to jest Agrofotowoltaika? Agrofotowoltaika, znana też jako agri-PV, to innowacyjna technologia, która łączy produkcję energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych i uprawę roślin na tym samym obszarze. Panele umieszczane są
16 maja 2024
Outsourcing usług to strategiczne podejście coraz częściej wykorzystywane przez firmy w branży energetycznej. Pozwala ono na delegowanie określonych zadań i procesów do specjalistycznych partnerów zewnętrznych, co może przynieść szereg korzyści,
20 marca 2024
W dzisiejszym świecie, w którym troska o środowisko staje się priorytetem, producenci energii elektrycznej mają wyjątkową szansę wpłynięcia na kształtowanie zrównoważonej przyszłości. Jednym z kluczowych narzędzi, które umożliwia wytwórcom udowodnienie

Twój partner w branży energetycznej!

Zadzwoń do nas

(+48) 728 856 549

Napisz do nas

biuro@3wings.biz

3 Wings S.A. 2008-2024

Oferta

 

Obrót energią elektryczną

 

Obrót prawami majątkowymi

 

Obrót gwarancjami pochodzenia

 

Projekty energetyczne

 

Zarządzanie OZE

 

Obsługa spółki obrotu

Na skróty

 

Strona domowa

 

O firmie

 

Oferta

 

Zespół

 

Blog

 

Kontakt

 

Polityka prywatności