< WYRÓŻNIENIA
„ Odpowiedzialny biznes w Polsce 2011. Dobre Praktyki”

raport_odpowiedzialny_biznes_w_polsce_2011

Dnia 29.03.2012r. podczas Targów CSR w Centrum Nauki Kopernik odbyło się ogłoszenie Raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2011. Dobre Praktyki”. Ta 10. jubileuszowa publikacja ma na celu podsumowanie zaangażowania przedsiębiorstw w działalność CSR w roku 2011. W tym roku wybrano i opublikowano 209 dobrych praktyk spośród 300 nadesłanych zgłoszeń.

W tegorocznym Raporcie znalazły się dwie spośród trzech dobrych praktyk realizowanych przez 3 Wings. Nasze dobre praktyki znajdą Państwo w kategoriach środowisko naturalne oraz uczciwe praktyki rynkowe.

W kategorii środowisko naturalne doceniono nasze starania na rzecz oszczędności zużycia papieru w firmie, m.in. poprzez dwustronne drukowanie dokumentów, ale także oszczędności papieru wśród naszych klientów i dostawców. 3 Wings promuje podpisywanie porozumień o dostarczaniu faktur drogą elektroniczną ze wszystkimi klientami i dostawcami oraz redukuje wysyłanie papierowej korespondencji do minimum.

W kategorii uczciwe praktyki rynkowe dostrzeżono nasze działania dotyczące jakości tworzonych umów. Umowy są zgodne z rekomendacjami Unii Europejskiej oraz Urzędu Regulacji Energetyki. W procesie powstawania każdej z umów sprawdzamy, czy jest ona prawnie wiążąca, wykonalna, zabezpiecza interesy prawne i chroni przed niekorzystnymi dla stron warunkami umowy, często zasięgając przy tym porad prawnych.

Mamy nadzieje, że w roku 2012 uda nam się poszerzyć zakres prowadzonych przez nas dobrych praktyk, co również znajdzie swoje odbicie w przyszłorocznym raporcie.

Raport „ Odpowiedzialny biznes w Polsce 2011. Dobre Praktyki” znajdą Państwo pod adresem:

http://odpowiedzialnybiznes.pl/public/files/Raport2011.pdf

ARCHIWUM

Profesjonalnie odpowiemy na Państwa energetyzujące Pytania!

DAJ SIĘ PONIEŚĆ PRĄDOWI OSZCZĘDNOŚCI!