CSR

ZAMÓW OFERTĘ
(58) 346 12 34


Profesjonalnie odpowiemy na Państwa energetyzujące Pytania!

DAJ SIE PONIEŚĆ PRĄDOWI OSZCZĘDNOŚCI!

Praktyki Handlowe

Wraz z naszymi Klientami staramy się wytworzyć atmosferę współpracy i wzajemnego zaufania, dzięki czemu nasze wspólne działania są skuteczniejsze, a nasi Klienci zadowoleni. Jako rzetelna firma dbamy o to, aby nasza współpraca z odbiorcami i dostawcami była bezpieczna, uczciwa i na najwyższym poziomie.

Nasze umowy opierają się na sprawdzonych wzorach umów zgodnych z wymogami i rekomendowanymi przez Unię Europejską oraz Urząd Regulacji Energetyki. Zawsze upewniamy się, czy postanowienia naszych umów mają charakter prawnie wiążący, są wykonalne oraz w jak najlepszy sposób zabezpieczają interesy prawne stron umowy. W kwestiach zawierania i treści umów zasięgamy porad u naszych prawników.

Jako uczciwa spółka staramy się zapewnić bezpieczną dla konsumentów jakość naszych towarów i usług. Przestrzegamy również prawa do ochrony interesów ekonomicznych naszych odbiorców, zapewniając im takie rozwiązania prawne, które chronią ich przed niekorzystnymi warunkami umowy. Zapewniamy Klientom dostęp do niezbędnych danych o produktach i usługach, z których korzystają, a także możliwości i sposobie reklamacji.

Wszystkich pracowników 3 Wings obowiązuje tajemnica przedsiębiorstwa rozumiana jako  nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności (Dz.U. z 2003r., Nr 153, poz. 1503 ze zm.). Szczególnej ochronie podlegają więc nieujawnione publicznie dane traktujące m.in. o wielkości produkcji i sprzedaży, procesach technologicznych znajdujących zastosowanie w spółce, sposobie zarządzania, czy też źródłach zaopatrzenia i zbytu. Pracownicy zobowiązani są do zachowania w tajemnicy informacji, które mogłoby narazić naszą spółkę lub naszych kontrahentów na szkodę.

 Popieramy etykę w sprzedaży

Spółka 3 Wings Sp. z o.o. popiera uczciwość i kierowanie się zasadami etyki w procesie sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług z zakresu energetyki.  Dowodem tego jest nasz udział w Ogólnopolskiej Akcji Poparcia Etyki w Sprzedaży „Popieramy Etykę w Sprzedaży” i podpisanie Otwartego Listu Poparcia Etyki w Sprzedaży. Treść Listu znajduje się Poniżej:

Otwarty List Poparcia dla Etyki w Sprzedaży:

„Etyka w sprzedaży… niemal dla każdego brzmi dumnie i pięknie, prawie każdy twierdzi, że jest ważna i potrzebna, niemalże każdy szczyci się, że wie czym ona jest … jednak nie każdy ją wyznaje i stosuje.

Czy jest to jedna z ważniejszych wartości w procesie sprzedaży? Tak, zgadza się. Czy są to zasady postępowania, dzięki którym wzrasta wiarygodność firmy? Jak najbardziej. Czy jest to sposób zachowania, który wyróżnia profesjonalnych Sprzedawców od osób przypadkowo sprzedażą się zajmujących. Niewątpliwie to również jest prawda…

Czym więc jeszcze jest etyka w sprzedaży? Oprócz zasad opisanych w Kodeksie Etyki Zawodowej Sprzedawców, to przede wszystkim powód do dumy dla firmy i jej Sprzedawców, którzy tylko i wyłącznie dzięki ciężkiej pracy i prawdziwym zdolnościom potrafią sprzedać dany produkt lub usługę z korzyścią dla firmy oraz klienta.

Firma popierająca etykę w sprzedaży i Sprzedawcy się nią kierujący mogą czuć się dumni, bowiem tworzą oni elitarną grupę, budującą zaufanie klientów do przedsiębiorstw i osób sprzedażą się zajmujących. Jednocześnie grupa ta wpływa na poprawę wizerunku zawodu Sprzedawcy i sprawia, że zawód ten zaczyna być doceniany oraz odbierany, jako coraz bardziej wiarygodny.

Uznając, że etyka w sprzedaży to powód do dumy dla każdej firmy i jej Sprzedawców, popieram akcje „Popieram etykę w sprzedaży” i tym samym w imieniu przedsiębiorstwa, które reprezentuję podpisuję się pod Otwartym Listem Poparcia dla Etyki w Sprzedaży.” (link)

Ochrona środowiska

Jednym z głównych działań naszej Spółki jest zarządzanie portfelem wytwarzania odnawialnych źródeł energii, których używanie w przeciwieństwie do nieodnawialnych źródeł energii nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ odnawiają się w krótkim czasie. Energia z odnawialnych źródeł jest coraz częściej wykorzystywana, ponieważ nie szkodzi otaczającemu nas środowisku, a jeśli nawet to w niewielkim stopniu, nieporównywalnym do metod stosowanych w konwencjonalnej energetyce. 3 Wings jako uczestnik rynku energii stworzył ofertę sprzedaży energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł i zarządzania nią, dzięki czemu ta ekologiczna energia może trafić do odbiorców finalnych

Ze wszystkimi naszymi klientami i dostawcami staramy się podpisywać porozumienia o dostarczaniu faktur drogą elektroniczną. Jest to wygodny, szybszy, tańszy i co najważniejsze ekologiczny sposób przesyłania faktur. Dzięki temu przyczyniamy się do ochrony lasów. Zużywamy mniej papieru z pożytkiem dla środowiska naturalnego.

Zapraszamy Odbiorców Gospodarstw Domowych do zapoznania się ze Zbiorem Praw Konsumenta wydanego przez Urząd...

WIĘCEJ >

Dnia 30 marca 2017r. została opublikowana Struktura Paliw za 2016r. Zapraszamy: Struktura Paliw 2016r....

WIĘCEJ >

Dnia 22.10.2011r. w Teatrze Wybrzeże odbyła się uroczysta Gala ogłoszenia wyników piątej edycji Pomorskiego...

WIĘCEJ >

Dnia 29.03.2012r. podczas Targów CSR w Centrum Nauki Kopernik odbyło się ogłoszenie Raportu „Odpowiedzialny...

WIĘCEJ >

Profesjonalnie odpowiemy na Państwa energetyzujące Pytania!

DAJ SIĘ PONIEŚĆ PRĄDOWI OSZCZĘDNOŚCI!