HISTORIA

ZAMÓW OFERTĘ
(58) 346 12 34


Profesjonalnie odpowiemy na Państwa energetyzujące Pytania!

DAJ SIE PONIEŚĆ PRĄDOWI OSZCZĘDNOŚCI!

Spółka 3 Wings powstała w czerwcu 2008 roku. Po zakończeniu spraw związanych z założeniem spółki, w sierpniu podjęto działania prowadzące do uzyskania koncesji na obrót energią elektryczną oraz utworzenia platformy obrotu hurtowego energią elektryczną. W związku z tymi działaniami przeprowadzone zostały analizy możliwości przesyłu energii elektrycznej oraz rozpoczęto poszukiwania potencjalnych odbiorców.

W sierpniu 2009 roku Decyzją Prezesa URE spółka otrzymała koncesję na obrót energią elektryczną na okres 10 lat.

W kwietniu 2010 roku 3 Wings podpisała umowę na dostarczenie, zainstalowanie oraz uruchomienie oprogramowania WIRE dzięki czemu stała się pełnoprawnym uczestnikiem handlowym w transakcjach zawieranych zarówno na Towarowej Giełdzie Energii jak i na Rynku Bilansującym. W czerwcu spółka poprzez decyzję Prezesa URE na jej wniosek uzyskała zmianę koncesji na obrót energią elektryczną uzyskując możliwość prowadzenia działalności objętej koncesją na terenie całego kraju. Jeszcze w październiku, po zakończeniu wdrażania systemów informatycznych 3 Wings podpisała z Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi S.A. umowę na przesył energii, umożliwiającą handel energią i jej fizyczne rozliczanie na rynku bilansującym. W międzyczasie 3 Wings podpisała generalne umowy dystrybucyjne z największymi OSD w Polsce, uzyskując tym samym dostęp do klientów końcowych na terenie całego kraju. W listopadzie spółka przeprowadziła pierwszą transakcję na rynku energii, podpisała też pierwszą umowę z klientem detalicznym oraz zawarła umowę operatorską z domem maklerskim. Tym samym spółka uzyskała bezpośredni dostęp do obu giełd energii działających w kraju.

Budując portfel Klientów Spółka prowadziła wiele rozmów handlowych z innymi spółkami obrotu oraz z sektorem wytwarzania energii, skutkiem czego było podpisanie ramowych umów o współpracy. Podpisanie w/w umów pozwoliło na dywersyfikację ryzyka handlowego i otworzyło możliwość do długofalowych transakcji na rynku energii, które rozpoczęły się w marcu 2011 roku.

W 2011 roku Spółka zwiększyła ilość umów operatorskich oraz rozpoczęła sprzedaż energii elektrycznej do klientów instytucjonalnych i świadczenie usługi operatora handlowego. W kolejnych latach 3 Wings rozszerzała sprzedaż energii elektrycznej do  Klientów końcowych w taryfach B i C.

W 2012r. Spółka przeprowadziła pierwsze transakcje handlowe prawami majątkowymi.

W ciągu 2013 roku Spółka przygotowywała się do wdrożenia nowych systemów informatycznych, które zwiększą efektywność zarządzania handlem energią. Prowadzone prace wdrożeniowe dotyczyły nowych modułów autorstwa Transition Technologis, które będą współpracowały wykorzystywanym już w Spółce systemem WIRE. Wdrożenie całego systemu zostało zrealizowane w grudniu 2013 roku.

Z dniem 02.01.2014 r. na podstawie art. 551 i nast. w związku z art. 577 i nast. Kodeksu spółek handlowych (Ksh), wpisem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, został zakończony kilkumiesięczny proces przekształcenia spółki 3 Wings Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę 3 Wings Spółka Akcyjna. Zmianie uległa forma prawna spółki oraz jej numer wpisu w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Z początkiem 2014 roku Spółka rozszerzyła również swoją ofertę i rozpoczęła sprzedaż energii elektrycznej do gospodarstw domowych.

Na początku rok 2018 spółka złożyła wniosek o przedłużenie koncesji na obrót energią energetyczną. Decyzją Prezesa URE spółka uzyskała przedłużeniu koncesji na obrót energią elektryczną na okres kolejnych 10 lat, to jest do dnia 31.12.2029 roku.

Zapraszamy Odbiorców Gospodarstw Domowych do zapoznania się ze Zbiorem Praw Konsumenta wydanego przez Urząd...

WIĘCEJ >

Dnia 30 marca 2017r. została opublikowana Struktura Paliw za 2016r. Zapraszamy: Struktura Paliw 2016r....

WIĘCEJ >

Dnia 22.10.2011r. w Teatrze Wybrzeże odbyła się uroczysta Gala ogłoszenia wyników piątej edycji Pomorskiego...

WIĘCEJ >

Dnia 29.03.2012r. podczas Targów CSR w Centrum Nauki Kopernik odbyło się ogłoszenie Raportu „Odpowiedzialny...

WIĘCEJ >

Profesjonalnie odpowiemy na Państwa energetyzujące Pytania!

DAJ SIĘ PONIEŚĆ PRĄDOWI OSZCZĘDNOŚCI!