< WYRÓŻNIENIA
3 Wings „ Firma z przyszłością 2012”

W sobotę dnia 14.10.2012r. w Teatrze Wybrzeże odbyła się uroczysta Gala ogłoszenia wyników szóstej edycji Pomorskiego Konkursu „Firma z Przyszłością”. W finale konkursu wzięło udział wielu pomorskich przedsiębiorców oraz przedstawiciele parlamentu, władz państwowych i samorządowych. Honorowy patronat nad kolejną edycją konkursu, będącego kontynuacją konkursu Firma z Jakością, z lat 1996-2006, sprawują Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, i Paweł Adamowicz, prezydent Gdańska. Nagradzano firmy inwestujące w innowacyjne rozwiązania, będące w dobrej kondycji finansowej, niemające zaległości finansowych, mające szanse na dalszy rozwój i zwiększanie swojego potencjału.

Z wielką przyjemnością pragniemy poinformować, że w pierwszej kategorii konkursu „Firma z Przyszłością 2012” przedsiębiorstwa Mikro nagrodę otrzymała Spółka 3 Wings Sp. z o.o.., jako jedno z najbardziej innowacyjnych, najszybciej rozwijających się i najbardziej stabilnych przedsiębiorstw. Prowadzone przez nas praktyki handlowe oraz gotowość do prowadzenia działań na rzecz ochrony środowiska przyczyniły się do zdobyci I miejsca i tym samym uzyskała tytułu laureata w szóstej edycji konkursu „Firma z Przyszłością 2012”.

firma_z_przyszloscia_wyroznienie_grupowe

firma_z_przyszłością_2012_dyplom

ARCHIWUM

Profesjonalnie odpowiemy na Państwa energetyzujące Pytania!

DAJ SIĘ PONIEŚĆ PRĄDOWI OSZCZĘDNOŚCI!